Om olyckan är framme och hjärtat stannar inom en person, då är det väldigt viktigt att det finns någon eller flera personer på plats som vet vad man ska göra för att rädda den här personens liv. Men det är inte alltid det räcker alla gånger. Eftersom att det är ett organ som har lagt av helt och hjärtat stannar. Ja då behövs det mer än kunskap eftersom att det är en hjärtstartare som är räddningen för den här människan om man ska kunna återuppliva henne eller honom.

De flesta har tagit fasta på det här och har faktiskt placerat ut hjärtstartare på platser där det befinner sig mycket folk dagligen. Och det handlar inte bara om sjukhus och i byggnader där det vistas många personer som redan är sjuka från början. Utan det handlar om ställen som bussen, shoppingcentrum och andra vardagliga platser där man kan hamna i situationer som kan vara livsavgörande för den som har hjärtstopp och är i behov av en hjärtstartare direkt på sekunden.

För att förbereda dig om du skulle hamna i en situation där någon är i behov av din hjälp och din kunskap att kunna hantera en hjärtstartare så är det viktigt att du tillgodoser dig själv med den information och övning du behöver för att kunna hjälpa till vid i ett hjärtstopp. Tänk dig själv om ditt hjärta skulle stanna och ingen i närheten skulle kunna hjälpa dig på grund av bristande kunskap eller mod, eller om det inte skulle finnas någon hjärtstartare i området. Det är inget man vill vara med om. Se istället till att kunna allt detta och vara noga med att ha hjärtstartare nära dig på din arbetsplats eller där du vistas dagligen. Gör för andra vad du vill ha gjort för dig.