Inom många olika branscher idag så utsätts man för risker i arbetet, detta kan se ut på olika sätt beroende på hur och vart du arbetar men något som är otroligt viktigt är att man som medarbetare har de utbildningar och den kunskap som krävs för att hantera de situationer som man kan råka ut för på ett korrekt och professionellt sätt. hot och våld på arbetsplatsen kan på vissa arbetsplatser vara mycket vanligt förekommande medan det på andra platser är väldigt ovanligt. 

Oavsett hur just er arbetssituation ser ut när det kommer till hot och våld är det viktigt att alla på plats har information om hur man ska agera vid olika tillfällen som kan uppstå. Men det är långt ifrån alla som har den uppdaterade kunskapen idag och därför är det perfekt att ni alltid kan boka in er utbildning inom hot och våld på arbetsplatsen hos Cardio Säkerhet. Deras lärare har flera års erfarenhet och kompetens inom arbetsrättsliga väsen och rättsvårdande myndigheter och kan därför lägga upp kursen på ett sätt så att ni som elever får komplett och uppdaterad information från proffs. 

Utbildning anpassad efter er

Då man på Cardio Säkerhet alltid ser till att alla som går deras utbildning inom hot och våld på arbetsplatser får komplett information om rådande bransch kommer de att skräddarsy utbildningen helt utifrån er arbetssituation och de behov som ni har på er arbetsplats. De kommer även ut till er på företaget för att alla ska kunna delta i utbildning och få relevant och viktig information, lära sig krishantering, hur man tar hand om en drabbad, säkerhetsåtgärder, rutiner vid hot och våld, efterarbete och processhantering, verktyg vid fara och mycket mer. 

Oavsett vilken bransch ni arbetar inom och vilka faror och hot det är som ni kan råka ut för kommer man på Cardio Säkerhet att hjälpa er ta fram information, rutiner, säkerhetsåtgärder och allt annat ni behöver för att kunna driva en trygg och säker verksamhet.