Att man ska göra för andra vad man vill ha gjort för sig själv är en gyllene regel som funnits i alla tider. Men gör man verkligen det om man ser till sig själv och sina egna handlingar, och ser man till att ha den kunskap och de möjligheter som finns när det kommer till att kunna rädda liv och finnas där för andra människor i nödsituationer som uppstår.

Något som många gånger händer är att man blir lamslagen när det blir panik och en människa är i det största behovet. En hjärtstartare och kunskapen att kunna använda denna är ibland skillnaden mellan liv och död och du som medmänniska är en enda som detta ansvar ligger på. Räddningstjänsten har såklart som arbete och uppgift att rädda men du som medborgare i vårt samhälle kan vara på platser och hamna i situationer där det enbart är du som kan hjälpa till och då är det din skyldighet mot andra människor att du kan använda en hjärtstartare och har en kunskap om hur man utför HLR för att rädda en annan människas liv.

Hjärtstartarna kan rädda liv överallt i samhället

Hjärtstartare har funnits väldigt länge, men det är först på senare år som man har förstått vikten av att det måste finnas på fler ställen än vad det har gjort innan. Eftersom att en hjärtstartare kan rädda liv med bara några sekunder så räcker det inte att det enbart finns på sjukhus, i ambulanser eller i liknande lokaler och på liknande ställen eftersom att olyckor kan hända vart som helst i samhället. Och har ett hjärta stannat kan man inte vänta i flera minuter på att ambulans ska komma eller att man ska ta sig till sjukhus. Så om du arbetar eller vistas på ett ställe eller i en viss lokal dagligen, var noga med att det ska finnas en hjärtstartare i närheten och att alla medarbetare ska ha kunskapen om hur man använder denna.