Kategori / Hälsa & Sjukvård

Vid långdragna besvär kan det ibland kännas lite hopplöst som patient. Det enda som många önskar är att lindra värk och inflammationer på ett enkelt sätt. Ett sätt som iallafall är smärtfritt är stötvågsbehandling. Vissa kliniker erbjuder denna typ av behandling stötvågsbehandling sjukgymnast Stockholm efter en lättare undersökning. Behandlingen är enkel utförd då kontaktgel appliceras direkt på huden. Ett munstycke placeras sedan mot huden och under ett par minuter, upp till tio minuter, får maskinen skicka ut stötvågor.

Behandlingen behöver ofta upprepas fyra till fem gånger och då är det uppehåll på någon vecka mellan varje gång. Det är en väl beprövad metod utan att några mediciner är inblandade. Som med allt annat reagerar alla människor olika på också denna typ av behandling men väl värd att testa.

Stötvågsbehandlingar i Stockholmsområdet.

Hopparknä och löparknä är några exempel på typiska besvär som är relativt vanliga. Det kan delvis avhjälpas med sjukgymnastik och olika typer av antiinflammatoriska tabletter och mediciner. En behandling som blir allt mer vanlig är däremot stötvågsbehandling.

Behandlingen gör inte ont och inga tabletter av några slag intas. Genom att skicka stötvågor in i den inflammerade senan eller muskeln stimuleras denna till att bli friskare. Inflammation i både hälsena och benhinna kan vara några av alla krämpor som kan avhjälpas och bli mycket bättre tack vare just denna typ av behandling. Ta hjälp av någon som arbetat inom området länge och som vet vad behandlingen innebär och undersöker hur den kan hjälpa just dig på allra bästa sättet. Slipp värk genom att ta hjälp av en expert inom området.

Ingen vet när någon helt plötsligt råkar ut för ett hjärtstopp. Att hinna larma ambulans i tid så att denna kan vara på plats ögonblickligen är omöjligt. De minuter som rinner iväg efter det att en patient har drabbats är ovärderliga och kan betyda skillnaden mellan liv och död. Ofta räcker inte en första-hjälpen-insats med en hjärt/lungräddning till, utan man måste ofta komplettera detta med någon form av apparatur.

Det är viktigt att det finns en hjärtsäker zon på alla plaster där det vistas många människor. Dessa områden kan vara till exempel en arbetsplats, ett varuhus, en församlingsgård eller liknande där det ofta samlas ett stort antal personer. Att dessa plaster har tillgång till en hjärtstartare är nödvändigt så att det skapas en hjärtsäker zon som kan vara livsavgörande.

Vad innebär hjärtsäkra zoner?

Med detta menas att det finns tillgång till en hjärtstartare som alltid är laddad och finns nära till hands i händelse av att en person råkar ut för ett hjärtstillestånd. Genom att använda denna apparatur kan man sända en hjärtstimulerande stöt för att återstarta det avstannade hjärtat. Det finns ingen möjlighet att riskera att man kan åsamka en skada genom denna aktion, då hjärtstartaren känner av om ett hjärta är avstannat eller inte.

Därför ska man vid minsta misstanke om behov alltid använda en hjärtstartare för att säkerställa att personens hjärta fungerar.
Förfarandet innebär att hjärtstartarens plattor som innehar elektroder placeras runt omkring den drabbades hjärta för att en avge en elektrisk impuls som sänds till hjärtat. Man kan återupprepa användandet av hjärtstartaren tills man känner en stadigvarande och rytmisk puls hos den drabbade.

Att man ska göra för andra vad man vill ha gjort för sig själv är en gyllene regel som funnits i alla tider. Men gör man verkligen det om man ser till sig själv och sina egna handlingar, och ser man till att ha den kunskap och de möjligheter som finns när det kommer till att kunna rädda liv och finnas där för andra människor i nödsituationer som uppstår.

Något som många gånger händer är att man blir lamslagen när det blir panik och en människa är i det största behovet. En hjärtstartare och kunskapen att kunna använda denna är ibland skillnaden mellan liv och död och du som medmänniska är en enda som detta ansvar ligger på. Räddningstjänsten har såklart som arbete och uppgift att rädda men du som medborgare i vårt samhälle kan vara på platser och hamna i situationer där det enbart är du som kan hjälpa till och då är det din skyldighet mot andra människor att du kan använda en hjärtstartare och har en kunskap om hur man utför HLR för att rädda en annan människas liv.

Hjärtstartarna kan rädda liv överallt i samhället

Hjärtstartare har funnits väldigt länge, men det är först på senare år som man har förstått vikten av att det måste finnas på fler ställen än vad det har gjort innan. Eftersom att en hjärtstartare kan rädda liv med bara några sekunder så räcker det inte att det enbart finns på sjukhus, i ambulanser eller i liknande lokaler och på liknande ställen eftersom att olyckor kan hända vart som helst i samhället. Och har ett hjärta stannat kan man inte vänta i flera minuter på att ambulans ska komma eller att man ska ta sig till sjukhus. Så om du arbetar eller vistas på ett ställe eller i en viss lokal dagligen, var noga med att det ska finnas en hjärtstartare i närheten och att alla medarbetare ska ha kunskapen om hur man använder denna.

Om olyckan är framme och hjärtat stannar inom en person, då är det väldigt viktigt att det finns någon eller flera personer på plats som vet vad man ska göra för att rädda den här personens liv. Men det är inte alltid det räcker alla gånger. Eftersom att det är ett organ som har lagt av helt och hjärtat stannar. Ja då behövs det mer än kunskap eftersom att det är en hjärtstartare som är räddningen för den här människan om man ska kunna återuppliva henne eller honom.

De flesta har tagit fasta på det här och har faktiskt placerat ut hjärtstartare på platser där det befinner sig mycket folk dagligen. Och det handlar inte bara om sjukhus och i byggnader där det vistas många personer som redan är sjuka från början. Utan det handlar om ställen som bussen, shoppingcentrum och andra vardagliga platser där man kan hamna i situationer som kan vara livsavgörande för den som har hjärtstopp och är i behov av en hjärtstartare direkt på sekunden.

För att förbereda dig om du skulle hamna i en situation där någon är i behov av din hjälp och din kunskap att kunna hantera en hjärtstartare så är det viktigt att du tillgodoser dig själv med den information och övning du behöver för att kunna hjälpa till vid i ett hjärtstopp. Tänk dig själv om ditt hjärta skulle stanna och ingen i närheten skulle kunna hjälpa dig på grund av bristande kunskap eller mod, eller om det inte skulle finnas någon hjärtstartare i området. Det är inget man vill vara med om. Se istället till att kunna allt detta och vara noga med att ha hjärtstartare nära dig på din arbetsplats eller där du vistas dagligen. Gör för andra vad du vill ha gjort för dig.