Kategori / Utbildning

Inom många olika branscher idag så utsätts man för risker i arbetet, detta kan se ut på olika sätt beroende på hur och vart du arbetar men något som är otroligt viktigt är att man som medarbetare har de utbildningar och den kunskap som krävs för att hantera de situationer som man kan råka ut för på ett korrekt och professionellt sätt. hot och våld på arbetsplatsen kan på vissa arbetsplatser vara mycket vanligt förekommande medan det på andra platser är väldigt ovanligt. 

Oavsett hur just er arbetssituation ser ut när det kommer till hot och våld är det viktigt att alla på plats har information om hur man ska agera vid olika tillfällen som kan uppstå. Men det är långt ifrån alla som har den uppdaterade kunskapen idag och därför är det perfekt att ni alltid kan boka in er utbildning inom hot och våld på arbetsplatsen hos Cardio Säkerhet. Deras lärare har flera års erfarenhet och kompetens inom arbetsrättsliga väsen och rättsvårdande myndigheter och kan därför lägga upp kursen på ett sätt så att ni som elever får komplett och uppdaterad information från proffs. 

Utbildning anpassad efter er

Då man på Cardio Säkerhet alltid ser till att alla som går deras utbildning inom hot och våld på arbetsplatser får komplett information om rådande bransch kommer de att skräddarsy utbildningen helt utifrån er arbetssituation och de behov som ni har på er arbetsplats. De kommer även ut till er på företaget för att alla ska kunna delta i utbildning och få relevant och viktig information, lära sig krishantering, hur man tar hand om en drabbad, säkerhetsåtgärder, rutiner vid hot och våld, efterarbete och processhantering, verktyg vid fara och mycket mer. 

Oavsett vilken bransch ni arbetar inom och vilka faror och hot det är som ni kan råka ut för kommer man på Cardio Säkerhet att hjälpa er ta fram information, rutiner, säkerhetsåtgärder och allt annat ni behöver för att kunna driva en trygg och säker verksamhet.

När man har ansvaret för större lokaler eller andra liknande utrymmen där det kanske befinner sig anställda, medarbetare, kunder eller andra människor som inte har samma ansvar eller alls samma omfattning av hur det ska gå till med säkerhet eller liknande så måste du lägga stor vikt på din roll som ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetetsom ska pågå i alla affärer, industrier, lokaler eller liknande för att alla säkerhet ska vara så hög som det bara går om det är så att det skulle börja brinna eller en större rökutveckling skulle inträffa.

Ett systematiskt brandskyddsarbete gör att man lätt och smidigt ska ha en översikt som överordnad på hur säkerhetsnivån ser ut med allt vad det innefattar med rökluckor, nödutgångar, lagligt antal människor i lokalen med tanke på brandrisken och mycket annat som ska ingå i dessa planer för att undvika olyckan så långt som det är möjligt.

Och är det så att det är du som har ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet men känner att detta är något som du faktiskt inte kan eller vill ha hela ansvaret själv vilande på dina axlar så är det inget fel med att ta så mycket hjälp som du bara kan för att allting med brandskyddet ska skötas på allra bästa sätt utan att det blir några missförstånd eller missöden som kan få oanade effekter och ta många människors liv.

Så ett systematiskt brandskyddsarbete är standard i alla lokaler där man ska ha ansvar och vaka över andra människor och se till att deras säkerhet är den högsta som går att få för att du inte ska ha någon annan människas lidande på din skuld, utan se istället till i förväg att allting är utmärkt, översett och kontrollerat för att alla nödutgångar, rökluckor och allt annat ska vara intakt och fungerande.